Bestillingsvilkår

Bestillingsvilkår

Revidert 16.10.2020

Gjeldende regler ift Covid 19.

- Tretopphytter Trysil AS følger smitteveilederen fra helsemyndighetene. 
- Det er obligatorisk med sluttvask.
- Ved avbestilling har vi som hovedregel å tilby gavekort (ombestilling), slik at ditt planlagte opphold kan finne sted på et senere tidspunkt. Oppholdet refunderes i spesielle tilfeller.

Vennligst kontakt oss per e-post dersom du har spørsmål i forbindelse med din booking.Bestillingsvilkår Tretopphytter Trysil as

Bestillingsvilkårene gjelder for  Tretopphytter Trysil AS NO-2420 Trysil, org.nr 920 382 940 telefon (+47) 971 46 756  som ansvarlig utleier.

Vilkårene gjelder mellom Trysil Tretopphytter  AS, heretter kalt utleier, og den som står ansvarlig for leie av boenhet hos Trysil Tretopphytter AS,- og deres reisefølge, heretter kalt leietaker.

Avtalen gjelder leie av boenhet hos Tretopphytter Trysil AS (markedsført som Tretoppen Tretopphytter Trysil AS)

 

Utleiers ansvar

Utleier har følgende ansvar overfor gjesten:

- Sørge for at leietaker får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling, samt nødvendig informasjon om oppholdet.

- At boenheten stemmer overens med den beskrivelse som er oppgitt før bestilling.

- At leietaker mottar de tjenester som er bestilt.

Utleier tar forbehold om eventuelle trykk- eller korrekturfeil i eventuelle brosjyrer, prislister og på egen hjemmeside.

 

Bestillingen

Det er leietakers ansvar å kontrollere bestillingen og sørge for at ankomst- og avreisedatoene er korrekte.

 

Aldersgrenser

Leietaker må være 18 år, og er ansvarlig for boenheten under oppholdet. Alle gjester skal legitimere og registrere seg ved bestilling av overnatting eller ved kjøp av gavekort.

Det er et krav at aldersgrensen er oppfylt. Hvis aldersgrensen ikke er oppfylt når boenheten skal overtas, vil gjesten som ikke oppfyller kravet bli avvist og får ikke sjekke inn. Innbetalt beløp for oppholdet refunderes da ikke. For organiserte grupper og familier kan det gjøres unntak fra ovennevnte regler etter avtale med utleier.

Etter utleiers vurdering vil det også kunne bli krevd en egen avtale når det finnes grunn til det. I disse tilfellene vil det bli krevd et depositum på kr. 2000,- pr person.

 

Ankomst/opphold

- Leietaker plikter å følge husregler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for reise, boenhet og annet.

- Boenhet må kun bebos av det kontraktfestede antall personer. Dersom dette er endret fra bestillingstidspunktet skal dette opplyses så tidlig som mulig, seinest en uke før ankomst.

- Leietaker kan bli avkrevd legitimasjon både ved innsjekk og under oppholdet dersom situasjonen tilsier det.

- Egne musikkanlegg/lydanlegg er forbudt på alle boenheter.

- Støy på boenheten som er til sjenanse vil bli påtalt. Det skal være ro i og rundt boenheten mellom kl. 23.00 og 07.00. Tas påtalen ikke til følge, vil utkastelse bli foretatt umiddelbart. Leiebeløpet refunderes da ikke.

- Utleier påberoper seg retten til å sjekke enheter ved mistanke om ødeleggelser uten å informere leietaker på forhånd.

- Det er røykeforbud på alle boenheter. Overtredelse medfører en renholdsavgift fra NOK 6.000,-

 

Avreise

- Ved avreise skal boenheten være ryddet og rengjort i henhold til punktene for grovrengjøring. Se oppslag i boenhet. Ikke utført grovrengjøring vil bli fakturert i henhold til timeforbruk. Dersom leietaker ikke har bestilt vask, må rengjøringsreglene for hytta følges. Disse ligger godt synlig i enheten. Utleier foretar kontroll av enheten etter hver utleie.

-Leietaker som ønsker å utføre sluttvask sjøl, men som alikevel unnlater å utføre vasken,-vil bli etterfakturert for tiden det tar å utføre sluttvasken.

- Ved ødelagt/manglende inventar/utstyr vil erstatning blir krevd ved avreise eller etterfakturert.

- Nøkler til boenheten skal leveres på avtalt sted ved avreise. Hvis det ikke skjer, debiteres en avgift fra NOK 2.000,- for bytte av låser.

 

Bestilling og betaling

Bestillingen og kontraktens vilkår bekreftes ved at 100 % av leiebeløpet innbetales ved bestilling.

 

Gebyrer ved betaling

Ved betaling fra utlandet skal leietaker betale omkostningene i hjemlandet og i Norge. Utleier skal motta den avtalte prisen som er angitt i bekreftelse i NOK.

 

Avbestillings- og endringsforsikring

Dersom leietaker må avbestille sin bestilling pga sykdom, anbefaler vi at leietaker benytter seg av egen reiseforsikring. Innbetalt beløp refunderes ikke av utleier.

 

Priser

De avtalte priser er bindende for både utleier og leietaker. Utleier forbeholder seg imidlertid retten til å øke prisene som følge av økte kostnader ved økte skatter og avgifter eller andre forhold utenfor utleiers kontroll.Klage

Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor utleier på stedet, innen rimelig tid, og senest kl. 10.00 dagen etter ankomst, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Manglende reklamasjon vil normalt medføre tap av retten til senere erstatningskrav.

 

Innsjekk- og utsjekkstider

Innsjekk er fra kl. 16.00 og utsjekk er innen kl. 14.00 på vår enhet. Forsinket utsjekk vil medføre et gebyr på NOK 500 pr påbegynte time, dersom det ikke er avtalt med utleier på forhånd.

 

Tvister

Leietaker bes å henvende seg til utleier dersom det er noe å utsette på bestilt opphold. Dersom leietaker og utleier ikke klarer å komme til enighet, skal en eventuell tvist behandles  i Sør-Østerdal Tingrett.

 

Force majeuer

Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll, for eksempel streik, brann, naturkatastrofer, som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtalen, gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

 

Personvern

Ved bekreftelse av bestilling samtykker gjesten i at personopplysninger kan behandles av utleier. Dette er nødvendig for at utleier skal kunne komme i kontakt med leietaker i forbindelse med oppholdet samt annen gjesteadministrasjon. Opplysningene kan også brukes til å informere om reiserelaterte tilbud og gjesteundersøkelse.

 

Tretopphytter Trysil AS